Leren omgaan met ME/CVS

Ziek en zingeving en misschien nog meer? Spiritualiteit en het belang van het zoeken naar ieders Waarden is al aangegeven. Het trouw zijn aan je waarden geeft kwaliteit van leven.

Dat is belangrijk en misschien willen mensen met ME/CVS toch weer gewoon gelukkig zijn. Is daar nog iets zinvols en misschien wel wetenschappelijks over te zeggen?

Ja, geluk is mogelijk. Er zijn zelfs soorten van geluk. Geluk is niet iets dat je overkomt, er kan actief en met resultaat naar gezocht worden. Waarden en kwaliteit zijn echt bereikbaar. Geluk is één stap verder.

Voor de zieken die dit willen is kennis nodig, motivatie en zelfwerkzaamheid.

En voor hun naasten en behandelaars zijn deze sleutels van geluk nuttig om naast de zieke te kunnen staan en gaan.

Praktijk voor psychologische hulpverlening en zingeving
'Je hébt al vleugels, je hoeft ze alleen maar uit te slaan.'
Praktijk voor psychologische hulpverlening en zingeving