Leren omgaan met ME/CVS

Men kan leren ME/CVS en de uitputting tot op zekere hoogte de baas te worden. Mensen kunnen in groepsverband of individueel leren beter met hun ziekte om te gaan. Onder leiding van de psycholoog kunnen ervaringen gedeeld worden. Psychologische kennis en vaardigheden worden geleerd om met deze ziekte om te gaan.

In de vele jaren dat de cursus gegeven is, blijkt deze een positief effect te hebben. De mensen voelen zich prettiger. Ze hebben geleerd beter met hun energie om te gaan. De benadering is uitdrukkelijk niet bedoeld als vervanging van een medische of fysieke benadering, wel als ondersteuning daarvan. Bij voldoende belangstelling kan deze cursus opnieuw gegeven worden.

U kunt zich via het inschrijfformulier opgeven voor de cursus.

Praktijk voor psychologische hulpverlening en zingeving
Het gaat er niet om hoeveel dagen je leeft, maar hoeveel leven je in je dagen stopt.
Abraham Lincoln
. Praktijk voor psychologische hulpverlening en zingeving
Powered by Site Optimizer
Voor deze pagina moet u javascript aan hebben staan!